Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

To, że czegoś nie widać, nie oznacza, że to nie istnieje. Ludzka psychika istnieje i cierpienie psychiczne jest tak samo realne jak cierpienie fizyczne. Bagatelizowanie tej prawdy prowadzi do wielu nieszczęść. Niemniej jednak coraz więcej osób jest wyedukowanych w kwestii zdrowia psychicznego. Coraz mniej osób postrzega korzystanie z usług psychologa lub terapeuty jako fanaberię. Jest to pozytywna tendencja, gdyż zdrowie psychiczne jest ściśle powiązane ze zdrowiem fizycznym, a przez to również z funkcjonowaniem w rodzinie i w pracy. Jeśli jesteś osobą, która podziela ten pogląd, zapraszam do intensywnej pracy nad sobą, która zaowocuje bardziej satysfakcjonującym życiem. 

W mojej ofercie znajduje się:

Terapia osób dorosłych

Na terapię zapraszam osoby dorosłe, które borykają się z problemami w życiu osobistym i zawodowym. Pracuję z osobami dorosłymi od 2012 roku. Zagadnienia, w których mam doświadczenie to:

 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsywne),
 • terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików,
 • zaburzenia lękowe (w tym fobie),
 • depresja,
 • bulimia,
 • zaburzenia osobowości,
 • żałoba po stracie bliskiej osoby,
 • uzależnienie od alkoholu,
 • uzależnienie od leków,
 • uzależnienie od pornografii,
 • uzależnienie od gier komputerowych i ogólnie od nowych mediów,
 • doświadczenie przemocy seksualnej, przemocy psychicznej lub fizycznej,
 • mobbing w pracy,
 • sytuacja kryzysowa w życiu zawodowym (zmiana pracy, utrata pracy, konflikt w pracy),
 • wypalenie zawodowe.

 

Terapia młodzieży

Na terapię zapraszam młodzież w wieku gimnazjalnym i wzwyż. Pracuję z młodzieżą od 2015 roku. W ramach mojej praktyki miałam dotychczas do czynienia z następującymi problemami:

 • samookaleczanie (cięcie się, przypalanie się papierosem, wyrywanie włosów, uderzanie głową o ścianę i inne),
 • palenie papierosów i picie alkoholu,
 • eksperymentowanie z dopalaczami,
 • uzależnienie od gier komputerowych,
 • uzależnienie od telefonu komórkowego,
 • uzależnienie od portali społecznościowych,
 • uzależnienie od pornografii,
 • depresja,
 • nerwica natręctw,
 • zaburzenia lękowe,
 • zachowania agresywne,
 • odtrącenie przez grupę rówieśniczą,
 • rozwód rodziców,
 • śmierć jednego z rodziców,
 • kradzież pieniędzy bądź innych dóbr,
 • wagarowanie, niewypełnianie obowiązku szkolnego,
 • konflikt z rodzeństwem,
 • doświadczenie przemocy seksualnej, psychicznej lub fizycznej,
 • wycofanie, nieśmiałość, niska samoocena.

 

Pracuję również z nastolatkami, które są pod nadzorem kuratora, są w pieczy zastępczej bądź mają orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym.

Terapia osób LGBT

Na terapię zapraszam również osoby o orientacji innej niż heteroseksualna. Cierpienie psychologiczne, jakiego doświadczają osoby homo- i biseksualne, jest tak samo dokuczliwe i istotne dla jakości życia, jak cierpienie psychologiczne osób heteroseksualnych.

Pracuję z osobami ze środowiska LGBT od 2014 roku. Zakres mojej pomocy, jest analogiczny jak w przypadku osób heteroseksualnych. Dodatkowo pracuję z osobami ze społeczności LGBT w zakresie doświadczeń wynikających bezpośrednio z homofobii.

Terapia par

Terapia par charakteryzuje się inną metodyką pracy niż terapia osób indywidualnych. Pracuje się z dwiema osobami w tym samym czasie, gdzie nierzadko każdy z partnerów ma inne potrzeby. Niemniej, jeśli istnieje wola pracy nad związkiem zarówno z jednej jak i drugiej strony, to każdy kryzys jest do przezwyciężenia. W ramach terapii par miałam dotychczas do czynienia z następującymi zagadnieniami:

 • kryzys wynikający z bezpłodności bądź trudności zajścia w ciążę,
 • kryzys wynikający z nadużywania substancji psychoaktywnych przez jednego lub oboje partnerów,
 • zdrada, romans,
 • brak zgodności, co do stylu wychowywania dziecka,
 • problemy wynikające z czasowej konieczności życia osobno na odległość (praca za granicą),
 • kryzys po narodzinach dziecka.

 

Coaching

Coaching jest dla mnie jedną z wielu metod pracy, które stosuję podczas spotkań z klientami. Coaching polega na pracy z celem. Oznacza to, że dana osoba nie boryka się aktualnie z żadnym zaburzeniem, tylko chce się rozwijać. Dlatego coaching jest bardzo przydatnym narzędziem, gdy:

 • chcesz się rozwijać zawodowo, ale nie wiesz jak lub nie wiesz jeszcze w jakim kierunku,
 • chcesz awansować lub zmienić pracę,
 • chcesz rozwinąć konkretne kompetencje (zdolności przywódcze czy umiejętności sprzedażowe),
 • stoisz przed ważnym wyborem rodzaju szkoły bądź kierunku studiów,
 • czujesz stagnację w swoim życiu zawodowym lub osobistym i nie masz pomysłów na rozwój.
Oferta dla firm - pobierz PDF

Ceny

Cena jednego spotkania z klientem indywidualnym wynosi 100zł. Sesja dla pary kosztuje 150zł. Nie narzucam ilości ani częstotliwości spotkań. Kwestie te są najczęściej ustalane na pierwszej wizycie. Staram się dopasować do możliwości finansowych klienta.

Metody pracy

W mojej praktyce najważniejsze jest dopasowanie się do potrzeb klienta. Są klienci, którzy mają potrzebę „przegadania” problemu z jakim się zgłaszają, ale są klienci, którzy już na pierwszym spotkaniu mają potrzebę wypracowania chociażby wstępnych wersji rozwiązań. Dlatego uważam za słuszną zasadę, że nie ma jednego schematu postępowania z klientem. Nadrzędnym celem jest dla mnie przyniesienie ulgi w cierpieniu osobie, która się zgłasza. W związku z tym wykorzystuję różne narzędzia, z różnych nurtów terapeutycznych. Nieustannie się szkolę i realizuje kolejne studia podyplomowe, aby dysponować jak największym zasobem wiedzy i doświadczenia. Regularnie poddaję swoją pracę superwizji, aby mieć pewność, że usługi przeze mnie świadczone, są na odpowiednio wysokim poziomie. 

Obecnie dopuszczam dwie formy spotkań z klientami:

 • spotkania osobiście: spotykamy się cyklicznie w moim gabinecie,
 • spotkania on-line: spotykam się z klientami przez skype – rozwiązanie dogodne dla osób mieszkających daleko, na terenach wiejskich oraz dla osób niepełnosprawnych. 

Magdalena Lewandowska

Wykształcenie:

 • jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie

 • fakultety z psychologii biznesu, psychologii klinicznej i psychologii zdrowia>

 • studia podyplomowe z Coachingu

 • studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne (uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą)

 • studia podyplomowe Resocjalizacja i Socjoterapia – w trakcie realizacji

 • Certyfikat Terapeuty w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu I stopnia (poziom podstawowy)

 • Certyfikat Terapeuty w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu II stopnia (poziom zaawansowany)

 • udział w wielu kursach i szkoleniach związanych z niesieniem pomocy terapeutycznej w zakresie, który jest wymieniony w zakładce Oferta (jest tego dużo, dlatego nie wymieniam poszczególnych szkoleń – certyfikaty i dyplomy udostępniam na życzenie)

 • udział w wielu konferencjach związanych tematycznie z zagadnieniami wymienionymi w zakładce Oferta (jak wyżej – dokumenty potwierdzające mój udział, również udostępniam na życzenie)

Doświadczenie:

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam między innymi podczas pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościerzynie oraz w Domu Dziecka w Kościerzynie. Doświadczenie w zakresie interwencji kryzysowej oraz niesienia pomocy osobom doświadczającym przemocy zdobywałam współpracując z MOPS w Kościerzynie.

Doświadczenie zawodowe w zakresie psychologii biznesu zdobywałam pracując jako rekruter w agencji pośrednictwa pracy.

Przez pewien czas współpracowałam też jako wykładowca z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Gdańsku, co pozwoliło mi rozwinąć się pod kątem umiejętności trenerskich oraz ugruntować wiedzę zdobytą podczas studiów.

Od roku 2012 prowadzę własną działalność gospodarczą, w ramach której realizujemy warsztaty i szkolenia zarówno dla jednostek budżetowych (zakres kompetencji miękkich) jak i dla firm prywatnych (tematyka związana z psychologią biznesu).

Ponadto od roku 2012 realizuję własną praktykę pracując z klientami indywidualnymi.

Magdalena Lewandowska

TRITUM BUSINESS PARK
81-521 Gdynia
Aleja Zwycięstwa 235/18

E-mail: lewandowska.psycholog@gmail.com
Telefon: 884 800 909