Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

To, że czegoś nie widać, nie oznacza, że to nie istnieje. Ludzka psychika istnieje i cierpienie psychiczne jest tak samo realne jak cierpienie fizyczne. Bagatelizowanie tej prawdy prowadzi do wielu nieszczęść. Niemniej jednak coraz więcej osób jest wyedukowanych w kwestii zdrowia psychicznego. Coraz mniej osób postrzega korzystanie z usług psychologa lub terapeuty jako fanaberię. Jest to pozytywna tendencja, gdyż zdrowie psychiczne jest ściśle powiązane ze zdrowiem fizycznym, a przez to również z funkcjonowaniem w rodzinie i w pracy. Jeśli jesteś osobą, która podziela ten pogląd, zapraszam do intensywnej pracy nad sobą, która zaowocuje bardziej satysfakcjonującym życiem. 

W mojej ofercie znajduje się:

Terapia osób dorosłych

Na terapię zapraszam osoby dorosłe, które borykają się z problemami w życiu osobistym i zawodowym. Pracuję z osobami dorosłymi od 2012 roku. Zagadnienia, w których mam doświadczenie to:

 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsywne),
 • terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików,
 • zaburzenia lękowe (w tym fobie),
 • depresja,
 • bulimia,
 • zaburzenia osobowości,
 • żałoba po stracie bliskiej osoby,
 • uzależnienie od alkoholu,
 • uzależnienie od leków,
 • uzależnienie od pornografii,
 • uzależnienie od gier komputerowych i ogólnie od nowych mediów,
 • doświadczenie przemocy seksualnej, przemocy psychicznej lub fizycznej,
 • mobbing w pracy,
 • sytuacja kryzysowa w życiu zawodowym (zmiana pracy, utrata pracy, konflikt w pracy),
 • wypalenie zawodowe.

 

Terapia młodzieży

Na terapię zapraszam młodzież w wieku gimnazjalnym i wzwyż. Pracuję z młodzieżą od 2015 roku. W ramach mojej praktyki miałam dotychczas do czynienia z następującymi problemami:

 • samookaleczanie (cięcie się, przypalanie się papierosem, wyrywanie włosów, uderzanie głową o ścianę i inne),
 • palenie papierosów i picie alkoholu,
 • eksperymentowanie z dopalaczami,
 • uzależnienie od gier komputerowych,
 • uzależnienie od telefonu komórkowego,
 • uzależnienie od portali społecznościowych,
 • uzależnienie od pornografii,
 • depresja,
 • nerwica natręctw,
 • zaburzenia lękowe,
 • zachowania agresywne,
 • odtrącenie przez grupę rówieśniczą,
 • rozwód rodziców,
 • śmierć jednego z rodziców,
 • kradzież pieniędzy bądź innych dóbr,
 • wagarowanie, niewypełnianie obowiązku szkolnego,
 • konflikt z rodzeństwem,
 • doświadczenie przemocy seksualnej, psychicznej lub fizycznej,
 • wycofanie, nieśmiałość, niska samoocena.

 

Pracuję również z nastolatkami, które są pod nadzorem kuratora, są w pieczy zastępczej bądź mają orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym.

Terapia osób LGBT

Na terapię zapraszam również osoby o orientacji innej niż heteroseksualna. Cierpienie psychologiczne, jakiego doświadczają osoby homo- i biseksualne, jest tak samo dokuczliwe i istotne dla jakości życia, jak cierpienie psychologiczne osób heteroseksualnych.

Pracuję z osobami ze środowiska LGBT od 2014 roku. Zakres mojej pomocy, jest analogiczny jak w przypadku osób heteroseksualnych. Dodatkowo pracuję z osobami ze społeczności LGBT w zakresie doświadczeń wynikających bezpośrednio z homofobii.

Terapia par

Terapia par charakteryzuje się inną metodyką pracy niż terapia osób indywidualnych. Pracuje się z dwiema osobami w tym samym czasie, gdzie nierzadko każdy z partnerów ma inne potrzeby. Niemniej, jeśli istnieje wola pracy nad związkiem zarówno z jednej jak i drugiej strony, to każdy kryzys jest do przezwyciężenia. W ramach terapii par miałam dotychczas do czynienia z następującymi zagadnieniami:

 • kryzys wynikający z bezpłodności bądź trudności zajścia w ciążę,
 • kryzys wynikający z nadużywania substancji psychoaktywnych przez jednego lub oboje partnerów,
 • zdrada, romans,
 • brak zgodności, co do stylu wychowywania dziecka,
 • problemy wynikające z czasowej konieczności życia osobno na odległość (praca za granicą),
 • kryzys po narodzinach dziecka.

 

Coaching biznesowy

Coaching jest dla mnie jedną z wielu metod pracy, które stosuję podczas spotkań z klientami. Coaching polega na pracy z celem. Oznacza to, że dana osoba nie boryka się aktualnie z żadnym zaburzeniem, tylko chce się rozwijać. Dlatego coaching jest bardzo przydatnym narzędziem, gdy:

 • chcesz przeanalizować swoje pomysły na założenie działalności i dowiedzieć się jakie szanse powodzenia ma Twoja koncepcja,
 • chcesz nauczyć się tworzyć modele biznesowe dla pomysłów związanych z zakładanym biznesem lub chcesz nauczyć się pisać biznesplan,
 • chcesz rozwinąć konkretne kompetencje (zdolności przywódcze czy umiejętności sprzedażowe),
 • chcesz zaplanować działania marketingowe i sprzedażowe,
 • chcesz rozwiązać problemy organizacyjne lub personalne w Twojej firmie,
 • chcesz przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • chcesz, aby ekspert przeanalizował Twoje dokumenty aplikacyjne,
 • stoisz przed ważnym wyborem rodzaju szkoły bądź kierunku studiów,
 • czujesz stagnację w swoim życiu zawodowym lub osobistym i nie masz pomysłów na rozwój.

Ceny

 • Cena jednego spotkania z klientem indywidualnym wynosi 120zł – godzina zegarowa.
 • Cena sesji dla pary kosztuje 150zł – godzina zegarowa.
 • Cena konsultacji on-line 100zł – godzina zegarowa.
 • Cena coachingu biznesowego 150zł – godzina zegarowa.

Nie narzucam ilości ani częstotliwości spotkań. Kwestie te są najczęściej ustalane na pierwszej wizycie. Staram się dopasować do możliwości finansowych klienta.

Metody pracy

W mojej praktyce najważniejsze jest dopasowanie się do potrzeb klienta. Są klienci, którzy mają potrzebę „przegadania” problemu z jakim się zgłaszają, ale są klienci, którzy już na pierwszym spotkaniu mają potrzebę wypracowania chociażby wstępnych wersji rozwiązań. Dlatego uważam za słuszną zasadę, że nie ma jednego schematu postępowania z klientem. Nadrzędnym celem jest dla mnie przyniesienie ulgi w cierpieniu osobie, która się zgłasza. W związku z tym wykorzystuję różne narzędzia, z różnych nurtów terapeutycznych. Nieustannie się szkolę i realizuje kolejne studia podyplomowe, aby dysponować jak największym zasobem wiedzy i doświadczenia. Regularnie poddaję swoją pracę superwizji, aby mieć pewność, że usługi przeze mnie świadczone, są na odpowiednio wysokim poziomie. 

Obecnie dopuszczam dwie formy spotkań z klientami:

 • spotkania osobiście: spotykamy się cyklicznie w moim gabinecie,
 • spotkania on-line: spotykam się z klientami przez skype – rozwiązanie dogodne dla osób mieszkających daleko, na terenach wiejskich oraz dla osób niepełnosprawnych. 

Magdalena Lewandowska

Wykształcenie:

 • jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie

 • fakultety z psychologii biznesu, psychologii klinicznej i psychologii zdrowia,

 • dwuletnie studia podyplomowe z Coachingu,

 • studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie Pedagogiczne (uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą),

 • studia podyplomowe na kierunku Resocjalizacja,

 • studia podyplomowe na kierunku Socjoterapia,

 • Certyfikat Terapeuty w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu I stopnia (poziom podstawowy)

 • Certyfikat Terapeuty w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu II stopnia (poziom zaawansowany)

 • udział w wielu kursach i szkoleniach związanych z niesieniem pomocy terapeutycznej w zakresie, który jest wymieniony w zakładce Oferta (jest tego dużo, dlatego nie wymieniam poszczególnych szkoleń – certyfikaty i dyplomy udostępniam na życzenie)

 • udział w wielu konferencjach związanych tematycznie z zagadnieniami wymienionymi w zakładce Oferta (jak wyżej – dokumenty potwierdzające mój udział, również udostępniam na życzenie)

Doświadczenie:

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam między innymi podczas pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościerzynie oraz w Domu Dziecka w Kościerzynie. Ponadto przez trzy lata pracowałam jako psycholog szkolny w PZS nr 2 w Rumi.

Doświadczenie w zakresie interwencji kryzysowej oraz niesienia pomocy osobom doświadczającym przemocy zdobywałam współpracując z MOPS w Kościerzynie.

Doświadczenie zawodowe w zakresie psychologii biznesu zdobywałam pracując jako rekruter w agencji pośrednictwa pracy. Doświadczenie w zakresie coachingu biznesowego zdobyłam prowadząc przede wszystkim własną działalność, ale również poprzez współpracę z przedsiębiorcami na terenie Trójmiasta.

Przez pewien czas współpracowałam też jako wykładowca z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Gdańsku, co pozwoliło mi rozwinąć się pod kątem umiejętności trenerskich oraz ugruntować wiedzę zdobytą podczas studiów.

Od roku 2012 prowadzę własną działalność gospodarczą, w ramach której realizuję warsztaty i szkolenia zarówno dla jednostek budżetowych (zakres kompetencji miękkich) jak i dla firm prywatnych (tematyka związana z psychologią biznesu).

Prowadzeniem terapii dla osób dorosłych oraz terapią par zajmuję się od 2012 roku. Terapią dla młodzieży zajmuję się od 2015 roku.

Magdalena Lewandowska

TRITUM BUSINESS PARK
81-521 Gdynia
Aleja Zwycięstwa 235/18

E-mail: lewandowska.psycholog@gmail.com
Telefon: 884 800 909